eN-stories: opowiadania i eseje...

Wpis

poniedziałek, 01 lipca 2013

Janusz Kupis - prawa autorskie do zawartości i treści blogów

Na wszelki wypadek w tym miejscu, po inicjatywie kolegi "praxis3" pragnę poinformować, że zawartość obu moich blogów: "endoors"  (  http://endoors.blox.pl/html  )  i    "enstories"      (  http://enstories.blox.pl/html  ) tak faktograficzna, dokumentacyjna, merytoryczna, heurystyczna i w każdym aspekcie wiedzy o ptakach, naturze i jej ochronie czy metodach badawczych podlega ochronie prawem autorskim, co jest samo przez się zrozumiałe!!!!.... Zabraniam wykorzystywania tak rozumianej zawartości obu produktów gdziekolwiek!!!! Ze zrozumiałych mam nadzieję względów... Na podstawie obserwacji zawartości niektórych stron pseudo naturalistycznych i pseudo ornitologicznych stwierdzam, że nie jedno stąd już zostało bezprawnie właśnie od strony merytorycznej jak to się mówi extrapolowane na inne serwisy... To graniczna bezczelność!!!! Z równie zrozumiałych względów nie podam tu ich nazwy, by ich nie reklamować... Przyjdzie czas, że tę kwestię załatwię w jedyny możliwy sposób, czyli sądownie... Więc jak jeszcze ktokolwiek z tych jegomości coś stąd zacytuje bezpośrednio lub merytorycznie, a także w porządku inspirowania się - ekologicznego, ochroniarskiego, lub pod jakimkolwiek innym względem - niech się dwa razy zastanowi... W opisach obu blogów i w tekście zwłaszcza "endoors" podkreślam to znaczkiem (c) ale na nieuczciwość nie ma sposobu....... 

Janusz Kupis 

 

 

I wish to inform, that content both of my blogs:
"endoors"http://endoors.blox.pl/html  ) i "enstories"  (  http://enstories.blox.pl/html  ), so factual, documentary, technical, heuristic and in every aspect of the knowledge about birds, the nature and her protection or research methods is protected with copyright what is alone
through oneself understandable!!!! I am forbidding to use the content this way understood of both products anywhere at all!!!! On the basis of observations of the content of some
sides quasi naturalist and quasi ornithological I state, that not one professional information from my blogs here unlawfully exactly moved from mine to the different net pages and those informations had been moved already to them and for other net natural services not only in Poland. It is a border insolence! So how anybody of these elderly gentlemen from here
will still quote something directly or substantially, as well as all right of being inspired - ecological, of nature protecting or under any other account - twice let think... In descriptions of both blogs and in the text especially "endoors" I am underlining it with the stamp (c) but to
the loutishness doesn't have a way...

 

Janusz Kupis  

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
nomadic69
Czas publikacji:
poniedziałek, 01 lipca 2013 19:24

Kalendarz

Kwiecień 2019

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Wyszukiwarka

Zakładki

Kanał informacyjny